Artificial wife

Vítejte na stránkách projektu Artificial Wife


Milý mladí přátelé umělé inteligence,

tyto stránky mají za cíl seznámit Vás se základními principy vývoje umělé inteligence (dále jen AI).
Jedním z ústředních problémů je komunikace programu s uživatelem. AI by měla být schopna porozumět psanému (v lepším případě mluvenému) projevu a vhodně reagovat. Principyjelně se jako nejschůdnější cesta jeví převést psaný text do číselné podoby a tento vstup zpracovat neuronovou sítí. Výsledek se zpětně převádí do psaného textu. Tuto metodu využívají oba programy, které zde naleznete.
Autory všech těchto programů, které můžete volně stahovat a používat, jsou odborníci z řad studentů MFF UK. Většina z nich tímto způsobem zveřejňuje výsledky svých diplomových prací nebo doktorandských projektů.Za tyto stránky vděčí český Internet Tomuchovi.
Mailovat muzete na moji adresu.
Jinam Vám to rozhodně nemohu doporučit!
Je veliká pravděpodobnost, že by mi mail VŮBEC nedošel!
© Tomucha, 1999

P.S. Omlouvám se Všem, kteří přišli na tyto stránky s touhou po sebevzdělání a potřebou dozvědět se o AI víc.
Příště to snad vyjde. :-)Seznam